Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemiek Visser for Quest
Apr 12 ’18

Hoe oriënteert een slak zich?

Een slak heeft op zijn kop twee paar intrekbare voelhoorns. Die tentakels gebruikt hij om zijn omgeving mee af te tasten. Aan het uiteinde van de bovenste tentakels zitten vaak ook ogen. Die zijn alleen niet zo heel goed. De soorten die ogen hebben, …

auteur

Get notified of new articles from this auteur