Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 07 ’21

“De lat voor sollicitanten ligt tegenwoordig tien centimeter onder de grond”: werkgevers hebben de grootste moeite personeel te vinden

Er is een probleem waar bijna elke werkgever van wakker ligt: het nijpend tekort aan werkkrachten. Nog nooit hadden ze het zo moeilijk om personeel te vinden.

“Ik ben één meter zestig, maar soms zit er niets anders op. Dan trek ik een overal aan en ga…

auteur

Get notified of new articles from this auteur