Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sarina Wijnen for Psychologie Magazine
Apr 01 ’21

Dit zijn de favoriete boeken van auteur Jannah Loontjens

Auteur, dichter en filosoof Jannah Loontjens kiest de boeken uit haar kast die haar het meest hebben geraakt.

‘Aan Ronja de Roversdochter van Astrid Lindgren. Ik las het net nadat ik van Zweden naar Nederland verhuisd was en Ronja woonde in de Zweedse…

auteur

Get notified of new articles from this auteur