Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

John Koeman for Intermediair
Jul 09 ’20

Zo onderscheid je jezelf bij het solliciteren

Recruiters zijn vaak op zoek naar een kandidaat die naadloos aansluit op het profiel in de vacature. Door een goede voorbereiding kun jij er in drie stappen voor zorgen dat jij dat bent.

1. Kijk naar de gevraagde competenties in de vacature

Een competentie is niets anders dan het vermogen o…

auteur

Get notified of new articles from this auteur