Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roosmarijn Reijnoudt for Reformatorisch Dagblad
Jun 21 ’21

Frans Bleiji schildert op de vierkante millimeter

Kunstenaar Frans Bleiji (1950) besloot na een jaar Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag zijn eigen weg te gaan in de kunsten. Bleiji is een realistische fijnschilder en werkt op de vierkante millimeter. Zijn schilderijen bevinden zic…

auteur

Get notified of new articles from this auteur