Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 08 ’18

Bløf-zanger verrast Gentse studenten met 'Zoutelande' op de stoep

Muziek Paskal Jakobsen, de zanger van de Nederlandse groep Bløf, heeft op Facebook een filmpje (zie boven) geplaatst van een mini-optreden voor vijf Gentse studenten bij zijn huis in de stad Middelburg (Zeeland).

"Staan er ineens vijf studenten van So…

auteur

Get notified of new articles from this auteur