Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Kris van Haver for De Tijd
Dec 23 ’21

Europese belastingen moeten herstel­subsidies afbetalen

De Europese Commissie wil de miljarden voor herstel en klimaat terugbetalen met eigen middelen. Tegen 2026 moeten drie Europese heffingen jaarlijks 17 miljard euro extra opbrengen.

Om de coronacrisis te bezweren riepen de Europese lidstaten een ­coron…

auteur

Get notified of new articles from this auteur