Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stef Van Overstraeten for Het Nieuwsblad
Feb 28 ’21

Door technische storing moet vaccinatiecentrum amper enkele dagen na opening alweer dicht

Dendermonde / Appels -

Het vaccinatiecentrum in de sporthal van Appels blijft een hele week gesloten door een technische storing in het oproepingsplatform. Om dat op te vangen wordt op dinsdag 9 maart een extra vaccinatiedag ingelast.

De eerste coronaprikken werden woensdag gegeven in…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stef Van Overstraeten

De Standaard, De Telegraaf, Gazet van Antwerpen, HLN