Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stephen Cherry for Nederlands Dagblad
Nov 13 ’19

Column Stephen Cherry: Een mooie kerk kan een besef van God wakker roepen

Stephen Cherry is deken van King’s College, Cambridge. Dit is een gastcolumn. In januari van dit jaar was ik voor het eerst in Israël en Palestina. Op een ochtend was ik om vijf uur al in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, om de verschillende ochtendg…

auteur

Get notified of new articles from this auteur