Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Siep de Haan for Het Parool
Aug 17 ’20

‘Docenten en leerlingen worden gedwongen te doen wat de rest wordt ontraden’

De middelbare scholen gaan vanaf maandag weer open. Twee Amsterdamse docenten schrijven over hun zorgen: leraren zijn tegelijkertijd bezorgd en gemotiveerd om weer fysiek les te geven. En: vergeet de leerlingen niet.

In de maanden voorafgaand aan de z…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw