Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anton Maris for Trouw
Aug 17 ’20

Besef van urgentie is nodig wil menselijk gedrag duurzaam veranderen, en dan nog...

Klein beginnen en op vrijwillige basis. Anton Maris, lezer te Dronten, ziet zo de doorbraak naar duurzaamheid niet tot stand komen. ‘De politiek moet knopen doorhakken en schadelijke producten verbieden.’

De doorbraak naar een duurzaam leven vindt pla…

auteur

Get notified of new articles from this auteur