Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ton Coenen for Joop
Oct 17 ’18

Praten over bevolkingsgroei? Vergeet dan de rechten van meisjes niet

Exponentiële bevolkingsgroei is een wereldwijde uitdaging, dat is duidelijk. Waar we ons nog te weinig mee bezig houden is de vraag waardoor bevolkingsgroei veroorzaakt wordt. Welke maatschappelijke en politieke problemen liggen hier aan ten grondsla…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ton Coenen

Het Parool, Joop, Leeuwarder Courant, Trouw