Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 27 ’21

PAARDENSPORT AFSCHEID — 'Paardentrailer was einde van teamgevoel'

Een supportersbus vol reed naar Ermelo toen Anton Hanse in de jaren zeventig meedeed aan de Nederlandse kampioenschappen. ,,Nu weten deelnemers amper van elkaar dat ze aan dezelfde wedstrijd meedoen.'' Na 65 jaar zeggen hij en zijn vrouw Sari de paar…

auteur

Get notified of new articles from this auteur