Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 24 ’22

Drugsput in Brabant door gesteggel nog altijd niet geruimd

Vervuiling • Brabants Landschap heeft niet de middelen om de grootste dumping van drugsafval ooit op te ruimen. De provincie ook niet.

Tien maanden na de ontdekking is een grote 'drugsput' in natuurgebied De Brabantse Wal nog altijd niet opgeruimd. De…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden