Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald van Raak for de Volkskrant
Oct 30 ’21

Waarom je complotdenkers serieus moet nemen

Waar komen al die complotdenkers toch ineens vandaan en wat zegt dit verschijnsel over onze samenleving? Die vraag staat centraal in Waarheidszoekers - Wat bezielt complotdenkers? van Cees Zweistra. Deze Rotterdamse rechtsfilosoof dompelde zich onder…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ronald van Raak

Dagblad van het Noorden, De Ondernemer, Eindhovens Dagblad, Erasmus Magazine