Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 07 ’22

Nog 325 uur te gaan voor de zwerfafvalchallenge, maar het goede nieuws is dat er al 175 uur afval geraapt is

ZIERIKZEE - Nog 325 uur te gaan in een weekend, maar dat kan lukken, denken ze bij het natuur- en milieueducatiecentrum (NME) Schouwen-Duiveland. Er kunnen nog mensen aansluiten bij de 500-uren zwerfafvalchallenge.

De NME Schouwen-Duiveland heeft de c…

auteur

Get notified of new articles from this auteur