Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

prof. dr. Eelke de Jong for Reformatorisch Dagblad
Dec 13 ’17

Laat een crisis niet nodig zijn

Je hoeft het in de economie niet op een crisis aan te laten komen om het beter voor elkaar te krijgen. Het dak moet je repareren als de zon schijnt en niet als het regent, vindt prof. dr. Eelke de Jong.

De Europese schuldencrisis is verkeerd aangepakt…

auteur

Get notified of new articles from this auteur