Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophie Klok for Rijnmond.nl
Apr 10 ’21

Angst voor AstraZeneca-vaccinatie? Edward Young stond te springen om een prik te krijgen

Eerder deze week luidden Rotterdamse huisartsen de noodklok over de lage opkomst bij het vaccineren met AstraZeneca. Veel mensen laten zich door de negatieve publiciteit tegenhouden, ze zijn bang. Maar niet iedereen deelt deze angst: Edward Young sto…

auteur

Get notified of new articles from this auteur