Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sander van der Horst for Het Parool
Dec 08 ’20

‘Het Paleis op de Dam zwijgt heimelijk over het slavernijverleden’

Het Paleis op de Dam gaat zijn eigen koloniale verleden uit de weg. Een gotspe, vindt Sander van der Horst. ‘Hoog tijd dat het paleis het hele verhaal gaat vertellen.’

Het Paleis op de Dam: vaak gezien als hét gebouw van de ‘Gouden Eeuw’. Geroemd door…

auteur

Get notified of new articles from this auteur