Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 20 ’20

Slechts één persoon per bemanningslid zwaait mijnenjager M917 Crocus uit vanuit Zeebrugge

Maandag vertrekt mijnenjager M917 Crocus voor drie maanden op Navomissie naar de Baltische Zee. Door de coronamaatregelen moest de bemanning vooraf twee weken in quarantaine en mag slechts één familielid op de kade afscheid nemen.

Vóór het vertrek van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur