Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tine Hens for MO
Jul 08 ’21

Allemaal voor uw gezondheid

Tine Hens

© Brecht Goris

Ze zeggen dat de volksgezondheid het allerbelangrijkste is. Iedere politicus heeft het de voorbije weken benadrukt telkens het over de PFOS-vervuiling ging. MO*columniste Tine Hens twijfelt aan de oprechtheid van die bewering. …

auteur

Get notified of new articles from this auteur