Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 17 ’19

Geef kiezers en kandidaten de aandacht die ze verdienen

Politieke partijen laten niet goed zien wie ze in huis hebben voor het Europees Parlement. Toon wat er te kiezen valt, schrijven lobbygroepen.

Op 23 mei gaan Nederlandse kiezers naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Zij stemmen dan voor een n…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs