Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 22 ’21

'Lastig om lang te concentreren'

Het kernvak Nederlands leverde de vwo'ers over het algemeen weinig moeilijk-heden op. Al vonden de leerlingen van het Calvijn College in Goes het wel een lange zit.

Het vwo-examen Nederlands van gisteren bevatte onder andere teksten over het nut van h…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor