Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roosje van der Kamp for Het Parool
Nov 24 ’21

Buitenstaander in zijn familie én in zijn film

Four Journeys Regie Louis Hothothot Te zien in De Balie, Het Ketelhuis, Rialto De Pijp, Rialto VU

Als filmmaker Louis Hothothot na vijf jaar afwezigheid zijn familie in China opzoekt, komen zijn ouders hem niet van het vliegveld halen. Hij moet zelf m…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roosje van der Kamp

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant