Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rudy De Groodt for De Tijd
Jul 06 ’19

de terugblik

SANOFI

FARMA

Het Franse Sanofi is een wereldwijd actief farmabedrijf, dat vaccins, vrij verkrijgbare medicatie en middelen op voorschrift verkoopt. Het nieuwe management verschuift de focus naar zeldzame ziektes en innovatieve geneesmiddelen (zie de ov…

auteur

Get notified of new articles from this auteur