Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald Olsthoorn for NH Nieuws
Jun 08 ’21

Blackstone roert zich op Amsterdamse huizenmarkt: "Een soort sprinkhanen-kapitaal"

Het voor even gekraakte pand aan de Sint Willibrordusstraat is in handen van de Amerikaanse durfinvesteerders van Blackstone. Zij zijn niet de enige hedge funds die actief zijn in Amsterdam, maar wel eentje met een twijfelachtige reputatie.

De buurt s…

auteur

Get notified of new articles from this auteur