Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 30 ’21

Jarenlang hele veldslagen en ruiten die aan diggelen gingen

Schieten met carbid en melkbussen: het bestaat ruim honderd jaar. Hoe de traditie het Nederlandse platteland veroverde.

Aan de ovale tafel in het politiebureau van Kampen vist historicus Jonn van Zuthem een bruinkleurig dossier uit zijn schoudertas. H…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Isabel Baneke

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden