Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van den Oetelaar for Omroep Brabant
Mar 03 ’21

Buurt is fel tegen ‘Polenhotel’ voor 700 arbeidsmigranten en stapt naar de rechter

Buurtbewoners zijn fel tegen plannen van de gemeente Tilburg voor een groot 'Polenhotel' aan de Dongenseweg, tegenover de bouwmarkt van Hornbach. Ze spannen een rechtszaak aan om de bouw tegen te houden. Op die plek moeten maar liefst 700 arbeidsmigr…

auteur

Get notified of new articles from this auteur