Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ans Zonneveld for De Telegraaf
Mar 10 ’18

DIT VIND IK LEUK

Voordat wij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam gingen bezoeken, dronken wij koffie in het Amrâth Hotel aan de overkant. Prachtige locatie, veel te zien en attent personeel. Wij maakten daar een positieve opmerking over in een leuk gesprekje. Bij het …

auteur

Get notified of new articles from this auteur