Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Nijpels for Villamedia
Aug 28 ’19

Bart Nijpels reageert op essay Bette Dam: ‘Waarom heb je de feiten niet gecontroleerd en aan me voorgelegd?’

Bette Dam publiceerde in juli op Villamedia een essay over media en terreurverslaggeving. Onderzoeksjournalist en programmamaker Bart ­Nijpels kan zich niet vinden in de door haar geschetste werkelijkheid over zijn werk in Afghanistan. Hij belt haar …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bart Nijpels

Follow the Money, Reporters Online, Villamedia, nrc.nl