Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Edo Dijksterhuis for Het Parool
Jun 05 ’21

'Het is vreemd dat slavernij werd toegestaan'

Voordat het Rijksmuseum weer officieel opengaat en het grote publiek de langverwachte tentoonstelling Slavernij kan bekijken, mochten middelbarescholieren al naar binnen. Ruim 1600 leerlingen van 66 klassen hadden de primeur.

Claas Jager

Fons Vitae Lyceum, 1 vwo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Edo Dijksterhuis

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden