Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 17 ’21

Gouden Koets : Amsterdam Museum stelt toekomst voertuig ter discussie — Gebruiksvoorwerp of pronkstuk?

Het Amsterdam Museum wil weten wat er met de Gouden Koets moet gebeuren. Maar wie heeft er zeggenschap over het rijtuig? En is de associatie van de koets met ons slavernijverleden wel terecht? Ulli d'Oliveira en Siep de Haan geven hun mening.

WIE HEEF…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Ulli d'Oliveira

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw