Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ruurd Ubels for Nederlands Dagblad
Nov 17 ’21

Terwijl Nederland praat over 2G, verliezen ongevaccineerde Italianen, Belgen en Hongaren hun baan

Omdat de deltavariant zo besmettelijk is, roept de wereldgezondheidsorganisatie WHO om een harde aanpak van de nieuwe coronagolf. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) noemt de situatie in tien EU-lidstaten ‘zeer zorgwekken…

auteur

Get notified of new articles from this auteur