Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arjan de Jongh for nrc.nl
Oct 10 ’19

Turkse grensplaatsen beschoten

Nadat hun huis in Akcakale is geraakt bij mortierbeschietingen maakt een Turkse familie zich klaar om te vertrekken. De Turkse invasie in het door de Koerden gecontroleerde noordoosten van Syrië, wordt beantwoord met beschietingen op Turkse grensplaa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur