Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anton Dommerholt for Reformatorisch Dagblad
Nov 01 ’19

Schoonheid: Herfst

De schaduwen worden langer, de dagen korter.

De herfst dient zich aan. Met paddenstoelen in de bossen en ook in de tuin. Kastanjes, eikels en beukennootjes zijn al volop te vinden. Bladeren verkleuren van geel naar rood en alles daartussenin.

Tijd voor een een wandeling: genieten van de kleur…

auteur

Get notified of new articles from this auteur