Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 07 ’21

Geluidskunstenaar in coronatijd Angela ‘Miss Milivolt’ de Weijer: ‘Veel onaf werk geeft onvoldaan gevoel’

EINDHOVEN - De meeste componisten lijden qua werk en inkomen stevig onder corona. Een enkeling spint er garen bij, er is ook een handjevol dat ‘er niet zo veel van merkt’, zoals Angela de Weijer (33), alias Miss Milivolt, audiovisueel kunstenaar, com…

auteur

Get notified of new articles from this auteur