Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sam Vanacker for HLN
Jan 13 ’22

Wisselcollecties bib helpen afstand tot scholen te overbruggen

WingeneVoor sommige scholen vormt de afstand naar de tijdelijke uitvalsbasis van de bib in de kerk van Hille een drempel, maar daar past de bibliotheek nu een mouw aan. Scholen in Wingene en Zwevezele kunnen per klas een box met boeken aanvragen, die…

auteur

Get notified of new articles from this auteur