Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timmie van Diepen for Gazet van Antwerpen
Jan 19 ’22

Cyberaanval op Defensie gebeurde zo goed als zeker in opdracht van buitenlandse overheid

Alles wijst erop dat de grootscheepse cyberaanval tegen Defensie in december werd uitgevoerd door een ‘state actor’. Die aanval begon ook al een week vroeger dan eerder werd gecommuniceerd. Er wordt gekeken in de richting van Rusland of Iran, of even…

We found this article at:

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Timmie van Diepen

De Limburger, De Standaard, De Telegraaf, Gazet van Antwerpen