Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Herman Veenhof for Nederlands Dagblad
May 08 ’22

Zelfs het Onsterfelijk Regiment werd Russen afgepakt

De militaire parade op het Rode Plein lijkt een Sovjettraditie. Maar pas onder Poetin werd het echt een propaganda-instrument.

Moskou

Poetin bouwde de mythe van de ‘9 mei-parade’ vanaf zijn aantreden systematisch en geschiedvervalsend op. De Grote Vade…

auteur

Get notified of new articles from this auteur