Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Toon Mesman for Tubantia
May 26 ’18

Column — ZIJDELINGS Vijf (5)

Het is dagen geleden dat ik de zin las, maar hij blijft hangen. Zoals Ik ben vandaag zo vrolijk van Alfred Jodocus Kwak niet meer verdwijnt als je hem hoort. De zin 'Ik versier zelfs een baksteen' was van een jongen uit Enschede en stond op de site v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur