Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Suzanne van Gaale for Gevelbouw
Jan 10 ’20

Architectonische ‘ijsberg’ in Tel Aviv

Gebouwen met de gevelbekleding van Dekton® zijn op steeds meer plekken ter wereld te vinden. Het zijn in het oog springende gebouwen want Dekton® (onderdeel van Cosentino Group) levert bij voorkeur maatwerk.

Wie in Madrid komt, zou zeker naar de flags…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Suzanne van Gaale

De Ondernemer, De Stentor, Gevelbouw, Tubantia