Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 07 ’21

‘Bedrijven dreigen uit Europa te verdwijnen’

De explosieve stijging van de gasprijs is een mokerslag voor de energie-intensieve bedrijven in ons land. Ze smeken om een tijdelijke verlaging of afschaffing van de heffingen en belastingen op hun energieverbruik.

D e afgelopen weken hebben enkele in…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs