Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arne Doornebal for Trouw
Oct 24 ’18

uitgelicht — Bizar, zo'n gestolen kunstschat 'uitlenen'

Europese musea gaan een uit Nigeria geroofde kunstschat, bekend onder naam Benin Bronzes, 'uitlenen'

aan een nog nieuw te bouwen museum in Benin City, Nigeria (Trouw, 20 oktober).

De kwestie klinkt me vrij bizar in de oren, teruglenen wat tijdens een z…

auteur

Get notified of new articles from this auteur