Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 01 ’18

Medewerker tbs-kliniek op non-actief na drugshandel

Tbs-kliniek De Kijvelanden heeft een medewerker op non-actief gesteld die in drugs zou handelen binnen de instelling. De kliniek laat weten het incident hoog op te nemen en heeft een onderzoek ingesteld.

Volgens een woordvoerder van De Kijvelanden in …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jeroen de Vreede

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden