Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Peter Keizer, Ties Joosten for Follow the Money
Feb 25 ’20

Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie

Nederland is een kraamkamer van het Europese klimaatscepticisme, zo toonden Follow the Money, Platform Authentieke Journalistiek en de Volkskrant afgelopen zaterdag aan. Met geld van onder andere Shell werd in de jaren '90 actief twijfel gezaaid over…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Peter Keizer

Dagblad van het Noorden, De Groene Amsterdammer, Energeia, FD

Ties Joosten

Follow the Money, Joop, Reporters Online, ThePostOnline