Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Robert De Boeck for Quote
Oct 18 ’21

Robert De Boeck: 'we zijn doorgeslagen in dit land met de regelgeving'

Volgens columnist Robert De Boeck heeft de overheid boter op haar hoofd met de toegenomen regelgeving, terwijl ze die regels zelf te pas en te onpas naast zich neerlegt.

Elk nieuw kabinet belooft de administratieve lastendruk voor ondernemers Ete verm…

auteur

Get notified of new articles from this auteur