Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anna Pulley for Vice
Jul 02 ’19

Hoe het is om seks te hebben als je gehoorschade hebt

Ik leerde mijn gehoorbeperking niet meer als probleem te zien, maar er juist een erotisch spelletje van te maken.

Illustratie door Koji Yamamoto

Ik heb nu zo’n vijftien jaar een gehoorapparaat, en heb in die tijd veel doktoren, kno-artsen en audiciens …

auteur

Get notified of new articles from this auteur