Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Pol Van Camp for DeWereldMorgen
Nov 26 ’19

Schaam u politici. Doe uw job of neem ontslag!

Dit is een oproep aan de politici om hun job ernstig te nemen. “Vorm dringend een federale regering. Gaat dit niet, neem dan ontslag of geef uw wedde en partijdotaties terug.”

Met de uitslag van de verkiezingen van mei 2019, liggen de kaarten uiterst …

auteur

Get notified of new articles from this auteur