Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sjoerd Mulder for Trouw
Oct 21 ’21

Staat er in het bijbelboek Openbaring bewijs voor complottheorieën?

Een PKN-predikant ziet de huidige tijd weerspiegeld in een apocalyptisch visioen dat in het bijbelboek Openbaring wordt geschetst. Is dat terecht?

Een preek van de bekende PKN-dominee Paul Visser uit Rotterdam veroorzaakte afgelopen week flinke ophef.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur