Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 24 ’22

Wat maakt deze vmbo-school in Oldenzaal en Denekamp ‘excellent’? ‘Niet elk kind heeft hetzelfde nodig’

VIDEOOLDENZAAL/DENEKAMP - Trots, dat zijn de Twents Carmel College-locaties in Denekamp en aan de Potskampstraat in Oldenzaal. De scholen (afdeling vmbo) mogen zich namelijk weer ‘Excellent’ noemen. Waaraan ze dat mooie predicaat te danken hebben? Le…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Aileen Slot

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer